Ons BK kantoor
Update Coronavirus #2

Aangepaste werkwijze Bielderman Koetsier i.v.m. coronavirus

Het coronavirus heeft onverminderd ieders zorg en aandacht. Wij willen u bedanken voor uw medewerking om zoveel mogelijk contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. Wij zijn blij dat wij op deze manier, samen met u, uw gezondheid en die van onze medewerkers zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Want mede dankzij uw medewerking kunnen al onze medewerkers vanaf heden vanuit huis werken. Onze dienstverlening voor u blijft onverminderd op peil. U kunt nog steeds bij ons terecht als u een schade wilt melden, een verzekering wilt wijzigen of aangaan. Wij realiseren ons dat het soms lastig is dat u in deze tijd niet bij ons op kantoor kunt langskomen. Ook nu zetten wij ons volledig in om uw vragen snel en adequaat af te handelen.

Financiële nood als gevolg van de coronacrisis? Bel voor hulp!

De ongekende maatregelen die noodzakelijk zijn om dit virus het hoofd te bieden volgen elkaar in snel tempo op. Sommige maatregelen zijn gericht op de gezondheidszorg, andere zijn gericht op het verlichten van financiële nood die bij ieder van u kan ontstaan.
 
Verzekeraars, banken en pensioenfondsen komen met maatregelen om u te ondersteunen als u in directe financiële nood komt als gevolg van de coronacrisis. Wij zien nog geen algemeen beleid. Ieder partij komt met zijn eigen oplossing. Neemt u bij vragen vooral contact met ons op. Wij wijzen u op de bestaande mogelijkheden, en indien nodig gaan wij in overleg om aanvullende oplossingen voor u te zoeken.

Informatieve websites

Tenslotte willen wij u graag attenderen op een aantal websites die u nuttige en actuele informatie geven
over belangrijke maatregelen rondom het coronavirus:

Ook uw gemeente geeft informatie over het coronavirus bij u in de omgeving. Gaat u daarvoor naar de website van uw eigen gemeente.

Veel gestelde vragen

We hebben de meeste gestelde vragen op een rijtje voor u gezet.

Ik moet medisch gekeurd worden voor mijn verzekering. Kan dit nog?

Zodra u een aanvraag doet voor bijvoorbeeld uw AOV of een overlijdensrisicoverzekering, krijgt u van de verzekeraar te horen of er een keuring noodzakelijk is en door wie die uitgevoerd kan worden. Daar veranderd niets aan.

Op dit moment worden veel artsen ingezet om het coronavirus te bestrijden en patiënten te helpen. Dit kan betekenen dat zij niet altijd direct toekomen aan het uitvoeren van  medische keuringen. Gezien de enorme inzet die zij nu verzetten hebben wij daar begrip voor. Wij hopen dat ook u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Neemt u gerust contact met ons op, als u vragen heeft over de voortgang. Wij hebben dan overleg met de verzekeraar hoe we toch voortgang kunnen krijgen in het beoordelingstraject. 

Ik wil tijdelijk stoppen met de betaling van mijn hypotheek. Kan dat?

Veel banken bieden de mogelijkheid om tijdelijk te stoppen met het betalen van uw maandelijkse hypotheeklasten. Bijvoorbeeld voor een periode van één, twee of drie maanden.
Een andere oplossing is dat u maandelijks een lager bedrag betaalt. Een bedrag dat is afgestemd op wat u nog wél kunt dragen. 

Let op: Uitstel krijgen van de verplichting om uw hypotheeklasten te betalen kan u nú financiële rust geven. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden, maar doorgeschoven naar de toekomst. 

Elke geldverstrekker hanteert zijn eigen regels. Bel ons voor hulp op 0342 405 340!

Wordt uitstel van betaling van mijn hypotheeklasten geregistreerd bij de BKR?

Duurt het uitstel van betaling niet langer dan 3 maanden?
Dan wordt er geen registratie gedaan bij de BKR.

Wordt uw betalingsregeling na 3 maanden verlengd, dan zijn geldverstrekkers verplicht om dit bij BKR te registreren met een HY-5 codering. De HY-5 codering betekent dat er een preventieve betalingsregeling is afgesproken.

Meer weten over BKR-coderingen? U leest het hier.

Kan ik mijn huis uit worden gezet als ik een betalingsachterstand heb?

Eind maart heeft het kabinet met verhuurders afgesproken dat zij huurders niet uit de woning zetten.

Ditzelfde geldt voor bewoners van vakantieparken.

Ook heeft Minister van Veldhoven (Milieu en wonen) met banken en verzekeraars afgesproken, dat huiseigenaren, die vanwege de coronacrisis hun hypotheek niet kunnen betalen, in ieder geval tot 1 juli niet gedwongen worden de eigen woning te verkopen.

Ik zit thuis met behoud van loon. Mijn werkgever maakt gebruik van de noodmaatregel voor werkbehoud (NOW). Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Uw werkgever krijgt vanuit de Overheid via de NOW een uitkering om (het grootste deel van) de loonkosten mee te betalen. In deze uitkering is ook een vergoeding van de pensioenpremies meegenomen. Of deze uitkering voldoende is om de volledige pensioenpremie voor de medewerkers te blijven betalen, zal per werkgever verschillen.   

Het is dus mogelijk dat de pensioenpremies “gewoon” worden betaald en er geen gevolgen zijn voor uw pensioen. Het kan ook zijn dat de pensioenregeling wordt versoberd.
De gevolgen zijn dus afhankelijk van de specifieke situatie bij uw werkgever. Wij helpen u graag om dit voor u in kaart te brengen.

Mijn werkgever heeft mijn pensioenpremie niet betaald. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Bijvoorbeeld dat de premiebetaling op een later moment wordt ingehaald. Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioen.

Zijn er geen afspraken gemaakt, dan kan het Pensioenfonds de opbouw van het pensioen na een aantal maanden  stopzetten. Hierdoor wordt uw pensioen lager.

Tenslotte kan een werkgever de mogelijkheid hebben om minder voor uw pensioen te gaan sparen. Ook hierdoor wordt uw pensioen lager. De gevolgen zijn dus afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wij kunnen de gevolgen voor uw pensioen voor u in kaart brengen. Neemt u gerust contact op om dit te bespreken.

Hoe verder?

Wij blijven de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet volgen. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Wij zetten ons volledig in om u zo goed mogelijk te ondersteunen in deze bijzondere tijd.
Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking!

 Met vriendelijke groet,

Team Bielderman Koetsier

Pastoor Gowthorpestraat 10
3772 CB Barneveld

Postbus 550
3770 AN Barneveld

Contact
Algemeen: 0342 405 340
Particulier: 0342 405 346
Zakelijk: 0342 405 344
Schade: 0342 405 346
Hypotheken: 0342 405 348
Pensioenen: 0342 405 348
Levensverzekeringen: 0342 405 348